Το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καβάλας ΑΕ στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα  κληρώνει κάθε εξάμηνο μια μοτοσικλέτα και το Κατάστημα της Χρυσούπολης κληρώνει κάθε τέλη του μήνα τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματός σας.

Ένας  (1) τυχερός κάθε εξάμηνο στο κατάστημα του Σταυρού κερδίζει μία μοτοσικλέτα και ένας (1) τυχερος κάθε μήνα στο κατάστημα Χρυσούπολης κερδίζει το ποσό των τελών κυκλοφορίας του!

Όροι Συμμετοχής:

Η Εταιρεία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα, θέση Βασιλάκι, και εκπροσωπείται νόμιμα, διοργανώνει την ακόλουθη προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει κλήρωση δώρου με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

 1. Ημερομηνία έναρξης της περιόδου υποβολής συμμετοχών για την εν λόγω κλήρωση ορίζεται αυτή που κάθε φορά αποφασίζει η εταιρεία. Οποιαδήποτε συμμετοχή τυχόν ληφθεί πέραν της ως άνω Διάρκειας του Διαγωνισμού, δε θα γίνει δεκτή.
 2. Ο/Η τυχερός/ή θα αναδειχθεί βάσει της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Κατάστημα όπου δηλώσατε συμμετοχή.
 3. Η κλήρωση του δώρου αφορά τις εγγραφές που θα έχουν γίνει εντός του προαναφερθέντος (υπό όρο 1) χρονικού διαστήματος στην ειδική φόρμα (έντυπη) που θα παραλάβετε από τους υπαλλήλους της γραμματείας.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι πελάτες που θα προσκομίσουν στο διάστημα της υποβολής των συμμετοχών το όχημά τους για Τεχνικό Έλεγχο ή για έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων.
 5. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των εργαζομένων στην Εταιρεία. Αν ο κληρωθείς είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού.
 6. Η συμμετοχές που δεν έχουν συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές
 7. Ο τυχερός της κλήρωσης θα ενημερωθεί τηλεφωνικά, στους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν δηλώσει στην «ΙΚΤΕΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.»
 8. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται και δεν εξαργυρώνεται με χρήματα.
 9. Ο νικητής της κλήρωσης θα πρέπει να έχει θεωρημένο διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα ή άλλο σχετικό αποδεικτικό, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του.
 10. Η υποχρέωση της «ΙΚΤΕΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.» προς παράδοση του δώρου σε νικητή παύει σε περίπτωση που αυτός, αν και ειδοποιήθηκε, δεν κατέστη δυνατό για οποιοδήποτε λόγο να παραλάβει το δώρο του μέσα σε τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία ειδοποίησής του.
 11. Η συμμετοχή στην κλήρωση και η απολαβή του δώρου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.
 12. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, επιλύεται κατά το Ελληνικό Δίκαιο.

Χάρτης

Contact Us

 • Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα
 • 30-2510-392444
 • Διασταύρωση Χρυσουπόλεως
 • +30-25910-41044
 •   Επικοινωνία

Μείνετε σε επαφή